คณะบาทหลวงที่ดูแลวัดพระแม่มหาการุณย์

บาทหลวง

ดาเนียล มาซซ่า

Fr. Daniele Mazza

เจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์ 

Parish Priest

 บาทหลวง

เปาโล ซาลาโมเน Fr. Paolo Salamone

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์ Assistant Parish Priest

บาทหลวง

เปโตร อูรบานี

Fr. Pietro Urbani

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์ Helping Priest